Skip to content

Zagrożenie dla projektu podstawowego iPSC w Japonii: na temat etyki polityk finansowania publicznego cz. 2

1 rok ago

173 words

width=259W ciągu ostatniej dekady światowa społeczność naukowa uważnie śledziła postęp medycyny regeneracyjnej, w szczególności badań nad komórkami macierzystymi z wykorzystaniem indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPSC).

Jednym z powodów popularności linii iPSC jest to, że unikają konieczności niszczenia ludzkich embrionów, eliminując tym samym poważną przeszkodę etyczną w prowadzeniu takich badań. Inną przyczyną popularności linii iPSC jest fakt, że Nagroda Nobla została przyznana japońskiemu badaczowi za odkrycie iPSC w 2012 roku, generując optymizm wśród japońskiego rządu, prasy, opinii publicznej i naukowców, z których wszyscy wierzą, że kraj może i powinien stać się pionierem w dziedzinie medycyny regeneracyjnej poprzez ogólnokrajową promocję badań iPSC.

Tutaj analizujemy krajową politykę japońskiego finansowania publicznego dla projektu podstawowego banku iPSC z etycznego punktu widzenia. Dzieląc się tym, czego się dowiedzieliśmy, mamy nadzieję, że nasze doświadczenia mogą przynieść korzyści innym krajom w podejmowaniu decyzji dotyczących polityki finansowania publicznego.
[hasła pokrewne: mielopatia, mielopatia szyjna, mięsak kości ]

0 thoughts on “Zagrożenie dla projektu podstawowego iPSC w Japonii: na temat etyki polityk finansowania publicznego cz. 2”