Skip to content

Zagrożenie dla projektu podstawowego iPSC w Japonii: na temat etyki polityk finansowania publicznego cz. 1

1 rok ago

149 words

width=300Przeanalizowano etyczne uzasadnienie krajowej polityki regulującej publiczne finansowanie indukowanego zbioru komórek macierzystych (iPSC) w Japonii i stwierdzono, że inicjacja projektu zapasu iPSC w 2012 r., Kiedy żadna próba kliniczna wykorzystująca produkty pochodne iPSC jeszcze się nie udała , był przedwczesny i nieetyczny. Prowadzona naliza uwzględnia ogólnie przyjęte kryterium sprawiedliwości i pokazuje, że nie uzasadnia publicznego finansowania projektu podstawowego iPSC. Zgłaszano również obawy związane z ogromnymi kwotami finansowania publicznego i brakiem dowodów na poparcie deklarowanych wskaźników sukcesu. Wnioskuje się, że projekt podstawowy iPSC powinien zostać ponownie rozpatrzony i odłożony, dopóki znaczna liczba badań klinicznych z wykorzystaniem produktów pochodnych iPSC nie zostanie uznana za udaną. Analiza ta powinna przynieść korzyści innym podmiotom na całym świecie, ponieważ uwzględniają one własną politykę finansowania ze środków publicznych.
[patrz też: migotanie przedsionków leczenie, miód rzepakowy właściwości, paweł gutral ]

0 thoughts on “Zagrożenie dla projektu podstawowego iPSC w Japonii: na temat etyki polityk finansowania publicznego cz. 1”