Skip to content

wysokie tętno przy grypie

1 rok ago

572 words

Genetyczną podstawę dla tej wady transportu biotyny dodatkowo potwierdza obserwacja, że szybkości transportu biotyny zarówno w świeżych, jak i transformowanych EBV PBMC od obojga rodziców były niższe niż w normalnych kontrolach dorosłych. Nasze badania dostarczyły dowodów, że to dziecko nie miało jednej z dwóch ustalonych genetycznych przyczyn wielu niedoborów karboksylazy: niedoboru biotynidazy i niedoboru syntetazy holokarboksylazy. Normalna aktywność biotynoidazy w surowicy i sekwencja genu wykluczały niedobór biotynidazy. Normalne aktywności karboksylazy w ekstraktach z leukocytów krwi obwodowej i fibroblastów hodowanych w pożywce o stężeniach biotyny około 6 nmoli / l wskazują, że dziecko nie ma niedoboru syntetazy holokarboksylazy. Wyizolowano również niedobory genetyczne karboksylazy metylokarbonylo-CoA, karboksylazy propionylo-CoA i karboksylazy pirogronianowej. Odkrycie normalnych aktywności karboksylazy w ekstraktach z leukocytów i hodowanych fibroblastów wydaje się być sprzeczne z naszą centralną hipotezą, że środowisko wewnątrzkomórkowe jest zubożone w biotynę w wyniku defektu transportu biotyny. Jednakże proponujemy, że niedobór wewnątrzkomórkowy występował podczas normalnego przyjmowania biotyny i zaczął ponownie pojawiać się podczas odstawiania biotyny. Ponadto proponujemy, aby suplementacja farmakologicznymi ilościami biotyny in vitro i in vivo przynajmniej częściowo korygowała ten niedobór wewnątrzkomórkowy. Obserwacja, że bezwzględna szybkość wychwytu biotyny w dziecięcej transformowanej EBV PBMC jest dziesięciokrotnie większa niż stopa jego niespokojnych, nietransformowanych PBMC jest godna uwagi. Stymulacja PBMC mitogenami zwiększa transport biotyny dwa do dziesięciu razy (19). Zwiększona proliferacja związana z unieśmiertelnieniem podsumowuje zwiększoną proliferację komórek związaną ze stymulacją mitogenem. W związku z tym należy oczekiwać wzrostu szybkości transportu biotyny w unieśmiertelnionych komórkach zarówno u osób zdrowych, jak i u pacjentów z probandem. Jednak obniżenie transportu biotyny w stosunku do komórek transformowanych EBV od normalnych osobników zostało zachowane w probandzie i, faktycznie, akcentowane u rodziców przez transformację EBV. Biotyna jest aktywnie pobierana ze światła przewodu pokarmowego przez specyficzny strukturalnie proces transportowy z wiązaniem Na + (20) i jest transportowany w osoczu głównie w roztworze (3). Biotyna jest również transportowana do tkanek za pomocą strukturalnie specyficznego procesu z użyciem Na + (21). Biotyna jest katabolizowana głównie przez a-utlenianie łańcucha bocznego kwasu walerianowego do bisnorbiotyny i pokrewnych katabolitów (22) oraz przez utlenianie siarki do sulfotlenku biotyny i pokrewnych katabolitów (3). Biotyna i katabolity biotyny są wydalane głównie przez nerki. Podczas niedoboru wydalane jest nerkowe wydalanie biotyny i jej katabolitów, co prowadzi do zachowania biotyny całego ciała (4). Po podaniu farmakologicznych ilości biotyny znacznie wzrasta wydalanie nerkowe zarówno biotyny, jak i jej katabolitów (23). To dziecko wykazywało niedobór wielu karboksylaz podczas prezentacji. Podczas każdej próby wycofania biotyny wykazywał niedobór karboksylazy metylokarbonylo-CoA i karboksylazy propionylo-CoA. Obserwacje te sugerują, że wewnątrzkomórkowe środowisko było ubogie w biotynę i jest zgodne z defektem transportu biotyny z osocza do komórek somatycznych. Chociaż komórki somatyczne testowane w tym badaniu były świeżymi i transformowanymi EBV PBMC, głębokie dysfunkcje metabolizmu pośredniego dziecka i OUN sugerują, że wada transportu biotyny jest bardziej uogólniona. Możliwości obejmują nieprawidłowości w pobraniu biotyny przez hepatocyt, odzyskanie biotyny przez nerki, absorpcję biotyny przez jelita, transport biotyny przez barierę krew-mózg, transport biotyny do neuronów lub kombinację tych defektów. Obserwacja, że stężenie biotyny w dziecku w osoczu wynosi 22.500 pmol / ml 48 godzin po odstawieniu terapii biotyną, nie przemawia za lub przeciw wadom transportu biotyny w jelitach
[hasła pokrewne: olx zielona gora, napięciowy ból głowy, nerwica serca objawy ]

0 thoughts on “wysokie tętno przy grypie”