Skip to content

W jaki sposób mutacje w Laminach A i C powodują chorobę

1 rok ago

467 words

Mutacje w Laminach A i C, jądrowych białkach o pośredniej fazie żaren w prawie wszystkich komórkach somatycznych, powodują szereg chorób, które przede wszystkim wpływają na mięsień poprzecznie prążkowany, adipocyty lub nerwy obwodowe lub powodują cechy przedwczesnego starzenia. Dwa nowe badania wykorzystują myszy z niedoborem L2 / A, które rozwijają prążkowane choroby mięśni, jako model do badania mechanizmów patogennych. Raporty te dostarczają dowodów na etapowy proces, w którym komórki z mechanicznym obciążeniem najpierw rozwijają chromatynę i uszkodzenie otoczki jądrowej, a następnie rozwijają wtórne zmiany transkrypcyjnej aktywacji genów w ścieżkach adaptacyjnych i ochronnych. Blaszka jądrowa jest siatką z pośrednich włókien, głównie zlokalizowaną na wewnętrznym aspekcie wewnętrznej błony jądrowej, która tworzy się z polimeryzacji białek zwanych Laminami (1-3). U ludzi dwa geny kodują Laminy typu B, które są konstytutywnie eksprymowane w komórkach somatycznych. LMNA (Lmna u myszy) koduje rozwojowo regulowane limfocyty typu A, w tym główne izoformy komórek somatycznych Laminy A i C (4). Od 1999 r. Wykazano, że mutacje w LMNA powodują kilka różnych dziedzicznych chorób (tab. 1). Niektóre, takie jak dystrofia mięśniowa Emery ego-Dreifussa (EDMD) i rodzinna lipodystrofia częściowa typu Dunnigana (FPLD), są raczej specyficzne tkankowo (5). Inne, takie jak zespół progerii Hutchinsona-Gilforda, wywołany przez unikalną mutację w laminacie A (6, 7), są bardziej uogólnione. Przed tymi odkryciami, głównymi funkcjami laminy A i C były uważane za zapewniające mechaniczne wsparcie jądra i zakotwiczenie. Ciszej. heterochromatynę do wewnętrznej błony jądrowej. Odkrycia wiążące Laminy A i C z dziedzicznymi zaburzeniami doprowadziły do nowego pytania: W jaki sposób mutacje w tych białkach, wyrażane w niemal wszystkich zróżnicowanych komórkach somatycznych, powodują różne choroby, z których niektóre są specyficzne tkankowo. Tabela Choroby powodowane przez mutacje w Laminach A i C Mechaniczny stres w porównaniu do ekspresji genów Badacze w terenie zaproponowali dwie nierozstrzygające hipotezy, aby odpowiedzieć na to pytanie. Naprężenie mechaniczne. Hipoteza mówi, że nieprawidłowości w strukturze jądrowej, które wynikają z mutacji laminatu, prowadzą do zwiększonej podatności na uszkodzenia komórek przez stres fizyczny. Hipotezę tę potwierdzają obserwacje, że fibroblasty od pacjentów z mutacjami laminy A / C i transfekowane komórki eksprymujące zmutowane białka często mają poważne nieprawidłowości w morfologii jądrowej i że fibroblasty od osobników z FPLD są podatne na uszkodzenie przez szok termiczny (6. 12). Ekspresja genu p. Hipoteza, która proponuje, że otoczka jądrowa odgrywa rolę w ekspresji genów specyficznych dla tkanki, która może być zmieniona przez mutacje w lamach, opiera się głównie na obserwowanych interakcjach między otoczką jądrową a składnikami chromatyny. Niedobór tkanki dotkniętej chorobą u ludzi z. Laminopatiami. ograniczył możliwość testowania tych hipotez
[patrz też: olx zielona gora, olx strzelin, metatarsalgia ]

0 thoughts on “W jaki sposób mutacje w Laminach A i C powodują chorobę”