Skip to content

Tag: miód rzepakowy właściwości

Zagrożenie dla projektu podstawowego iPSC w Japonii: na temat etyki polityk finansowania publicznego cz. 1

1 rok ago

149 words

Przeanalizowano etyczne uzasadnienie krajowej polityki regulującej publiczne finansowanie indukowanego zbioru komórek macierzystych (iPSC) w Japonii i stwierdzono, że inicjacja projektu zapasu iPSC w 2012 r., Kiedy żadna próba kliniczna wykorzystująca produkty pochodne iPSC jeszcze się nie udała , był przedwczesny i nieetyczny. Prowadzona naliza uwzględnia ogólnie przyjęte kryterium sprawiedliwości i pokazuje, że nie uzasadnia publicznego…

Słowo dla mądrych

1 rok ago

252 words

Komunikacja w światowej społeczności medycznej mogłaby ulec poprawie, gdyby native speakerzy języka angielskiego na międzynarodowych konferencjach wykazywali tę samą świadomość i umiejętności, których tak dobrze wykorzystują na piśmie do literatury medycznej. Tłumaczę dla lekarzy i badaczy biomedycznych oraz podziwiam ekonomię pisania i precyzję języka w międzynarodowych czasopismach. Angielski używany w artykułach naukowych szybko się uczy…

nfz łódź laryngolog

1 rok ago

770 words

W erze podręczników i monografii pisanych przez dziesiątki autorów, książka o znacznej wielkości przez jednego autora jest trochę rzadkością. Kiedy książka kończy pięciotomową pracę (tom ukazał się w 1985 r.) Składający się z 58 rozdziałów i obejmującą ponad 2000 stron, jeden z nas ma ochotę zasugerować, że powinien on zostać przemianowany na Encyklopedię Anemii Hemolitycznych.…

rakowska ewa czesc 4

1 rok ago

427 words

Stężenia osoczowe normetanephriny, noradrenaliny, metanafiryny i epinefryny (górne panele) i wydalanie moczu noradrenaliny, epinefryny, metanafryn i kwasu wanililmowo-glinowego (panele dolne). Wartości są wyrażone jako wartości procentowe górnego limitu odniesienia dla każdego testu. Dane dotyczące poszczególnych pacjentów przedstawiono dla trzech grup pacjentów z chorobą von Hippel-Lindau i mnogim rakiem endokrynnym typu 2 (MEN-2), jak następuje: pacjentów…

Przeciwciała przeciwko ludzkiemu herpeswirusowi 8 u czarnoskórych południowoafrykańskich pacjentów z rakiem czesc 4

1 rok ago

272 words

Po domniemanych wynikach dodatnich za pomocą testu immunoenzymatycznego obecność wirusa HIV-1 została potwierdzona w pierwszym badaniu za pomocą analizy Western blot lub trzema testami trzeciej generacji.12 W drugim badaniu przeprowadzono jeden test dla każdego pacjenta a osoby z niejednoznacznym wynikiem były uważane za negatywne pod względem HIV-1. Analiza statystyczna W latach 1992-1997 zrekrutowaliśmy 3591 pacjentów.…

Relacja między finansowaniem przez National Institutes of Health and the Bare of Disease ad

1 rok ago

522 words

Badacze zastosowali systematyczne i wyczerpujące podejście do oszacowania częstości występowania, zapadalności i śmiertelności oraz opracowali nowy złożony środek oceny stanu zdrowia.9 Środki złożone Powszechnie uważa się, że wzrost zarówno długości, jak i jakości życia jest ważny.19 Dlatego opracowano środki, które uwzględniały pogląd, że wartość roku życia spędzonego w idealnym zdrowiu jest większa niż wartość rok…

Zapobieganie wymiotom indukowanym przez cisplatynę przez antagonistę receptora neurokininy-1

1 rok ago

679 words

Badanie przeprowadzone przez Navari i in. (Wydanie 21 stycznia) zdolności nowego, selektywnego antagonisty receptora neurokininy-1, L-754,030, w celu zapobiegania wywołanemu przez cisplatynę wymiotom ostrym i opóźnionym ma dwie istotne wady. Najpierw porównano zdolność L-754,030 do zapobiegania wymiotom opóźnionym wymiotów z placebo. Istnieją jasne dowody, uznane przez samych autorów, że połączenie metoklopramidu lub antagonisty serotoniny z…

Epilepsje: Etiologia i profilaktyka

1 rok ago

670 words

Do 5 procent populacji ogólnej będzie miała napady padaczkowe w ciągu ich życia, a połowa z nich padnie. Około na 200 osób ma niekontrolowaną medycznie epilepsję. Epilepsja zasadniczo niszczy życie osób, na które cierpi, znacznie wykraczając poza czas stracony na napady padaczkowe. Pacjenci z niekontrolowaną epilepsją tracą przywileje związane z prowadzeniem pojazdu – poważne obciążenie…

Serologiczny Marker Paraneoplastic Limbic i Brain-stem Zapalenie mózgu u pacjentów z rakiem jądra ad 5

1 rok ago

539 words

Nazwaliśmy ten gen Ma2 (numer dostępu do GenBank AF037365) ze względu na jego częściową homologię z Ma1 (numer dostępu do GenBank AF037364), gen kodujący antygen związany z innym paranowotworowym zespołem neurologicznym.13 Wyszukiwanie baz danych Genbank ujawniło gen, który miał 60% homologii z Ma2 i został sklonowany z dorosłego mysiego jądra (numer dostępu GenBank AA498105). Przeciwciała…