Skip to content

ciąża 28 tydzień dolegliwości

1 rok ago

574 words

W 4 dniu pożywki zebrano i ekstrahowano odczynnikiem Folcha (chloroform / metanol, 2: obj./obj.). Ekstrakty lipidowe oczyszczono na płytkach TLC LK6DF (Whatman Inc., Clifton, New Jersey, USA) opracowanych w toluenie / octanie etylu 2: 3 (obj./obj.) I eksponowano na błonę rentgenowską (BIOMAX MS, Eastman Kodak Co., Rochester, Nowy Jork, USA). Analiza kwasów żółciowych i lipidów. Chromatografię gazową z zastosowaniem metody estru butylowego użyto do pomiaru poziomu kwasów żółciowych, steroli i kwasów tłuszczowych w 24-godzinnych próbkach kału oraz w moczu i osoczu (21, 22). Zawartość cholesterolu i trójglicerydów w lipoproteinach oddzielonych przez ultrawirowanie określono metodą automatycznej analizy chemicznej (23). Standardy zostały dostarczone przez Centers for Disease Control (Atlanta, Georgia, USA). Analiza statystyczna poziomów LDL była przeprowadzona za pomocą ANOVA. Osobnik wybrany jako kontrola do analizy kału został wybrany, ponieważ miał podobną ilość liofilizowanego stolca dziennie jako pacjent. Aktywności enzymów wątrobowych. Mikrosomy wątrobowe i mitochondria zostały przygotowane metodą ultrawirowania różnicowego (24). Stężenie cholesterolu w mikrosomach i mitochondriach oznaczono metodą chromatografii gazowej (25). Aktywność 7a-hydroksylazy cholesterolu (EC 1.14.13.17) była mierzona przez wbudowywanie izotopu (24, 26). Reakcja (0,5 ml) składała się z buforu (100 mM K2HPO4, 0,1 mM EDTA, 5 mM DTT, 30 mM nikotynamidu, pH 7,4), [4-l4C] cholesterolu (5 x 105 dpm) rozpuszczonego w 50 ul 25% (wag./obj.) (3-cyklodekstryna i 50 – 200 jig białka mikrosomalnego. Został on zainicjowany za pomocą NADPH lub systemu generującego NADPH. [3H] 7a-hydroksycholesterol (104 dpm / 5 (ig) dodano jako wzorzec odzyskiwania. Po zmydleniu ekstrahowano sterole, rozpuszczono w n-heksanie / 2-propanolu (97: 3 obj./obj.) I naniesiono na kolumnę z krzemionką (500 mg, Sep-Pak; Waters Inc., Milford, Massachusetts, USA). Po przemyciu n-heksanem, a następnie n-heksanem / 2-propanolem (97: 3 obj./obj.), 7 -hydroksycholesterol wymyto n-heksanem / 2-propanolem (80:20 objętościowo). Został on dodatkowo wyizolowany przez TLC (Silica Gel 60, EM Science, Gibbstown, New Jersey, USA) i oznaczony ilościowo za pomocą zliczania scyntylacyjnego cieczy. Aktywność 27-hydroksylazy sterolu (EC 1.14.13.15) mierzono metodą inkorporacji izotopów z uwzględnieniem endogennego cholesterolu (26). Mitochondria zostały użyte jako źródło enzymu. Zastosowano system generujący NADPH dla mitochondriów z użyciem dehydrogenazy izocytrynianowej (27). [3H] -27-hydroksycholesterol zastosowano jako standard odzyskiwania. Płytki TLC opracowano za pomocą układu rozpuszczalników chloroform / metanol (94: 6 obj./obj.). Aktywność reduktazy HMG-CoA (EC 1.1.1.34) została określona zgodnie z wcześniejszym opisem (27). Genotypowanie ApoE. Metoda opisana przez Hixsona i Verniera (28) została wykorzystana do określenia genotypów apoE. Wyniki Wykrywanie mutacji CYP7A1 1302-1303delTT. DGGE zastosowano do badania mutacji genu CYP7A1 u pacjentów z podwyższonym poziomem LDL, w tym u osób z względną opornością na inhibitory reduktazy HMG-CoA oraz u niewyselekcjonowanych osób kontrolnych. Unikalny wzór zaobserwowano dla eksonu 6 w jednej próbce, co wskazuje na wariant homozygotyczny (Figura 1a). Delecja o długości 2 pz (1302-1303delTT, numeracja nukleotydów w cDNA pochodzi z miejsca startu transkrypcji) (29) w genie tego pacjenta skierowanym na CYP7A1 spowodował przesunięcie ramki odczytu: L413fsX414 (ryc. 1b). Mutacja ta powoduje substytucję Leu-Arg w kodonie 413, po czym następuje natychmiast przedwczesny kodon stop i powoduje powstanie skróconego białka pozbawionego C-końcowych reszt 91 (Figura 1c) z utratą domeny wiążącej hem, niezbędnej dla aktywności. Tak więc przewiduje się, że zmutowane białko nie będzie w stanie hydroksylować cholesterolu. Aby potwierdzić, że delecja, która wprowadza nowe miejsce TaqI, była utrzymywana na poziomie RNA, wytworzyliśmy pełnej długości cDNA przez RT-PCR przy użyciu RNA z biopsji wątroby od brata probanda (podmiot IV-17), który jest również homozygotyczny
[podobne: mielopatia szyjna, młody jęczmień zielony, mefedron cena ]

0 thoughts on “ciąża 28 tydzień dolegliwości”

  1. [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu akcesoria stomatologiczne[…]

  2. [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu weterynarz dermatolog warszawa[…]